Mychance Casino and Sports Betting Online

Mychance inför maxbet


Mychance erbjuder en välkomstbonus på 100% på upp till 1000 kr. Bonusen är giltig i 7 dagar från det att den aktiveras. Innan spelaren har rätt att ta ut sina pengar behöver bonusen omsättas 14 gånger, vilket innebär sammanlagda spel för 14 000 kr. Spel som läggs med odds under 2.0 räknas ej in mot omsättningskravet. 

Mychance har infört en simpel strategi för att avsevärt försvåra omsättningsprocessen. De har ett maxbet för varje spel på 1000 kr, spel över denna summa räknas ej in mot omsättningskravet. Det här innebär att spelaren behöver lägga minst 14 spel á 1000 kr, till ett min.odds 2.0, för att genomföra omsättningen.

Läser man vidare i Mychance regler och villkor finner man att de förbehåller sig rätten att konfiskera bonusen och alla dess sammankopplade vinster, om spelaren lägger ett bet som överstiger deras maxbet. Det här upplägget bäddar för att spelaren ska göra misstag och bli av med sina pengar. 

Det här är inte en alltför ovanlig strategi som spelsidorna tillämpar i syfte att just försvåra för spelaren. Saken är den att de flesta spelare inte lusläser villkoren, för att om de hade gjort det hade dem nog valt att spela någon annanstans.