Best Online Casino and Betting Exchange

Ohmbet, ännu en aktör som inför maxbet


Ohmbet erbjuder nya spelare en välkomstbonus på 100% på upp till 150 euro. Bonussumman ska omsättas 7 gånger till ett min.odds 1.50. För högsta mottaget bonusbelopp innebär detta att spelaren behöver ha genomfört sammanlagda spel, till ett min.odds 1.50, för 1050 euro innan uttag är möjligt.

Det som man behöver känna till gällande Ohmbets bonuserbjudande är att de har ett så kallat maxbet för varje spel som berör bonusomsättningen. Taket för varje spel ligger på 100 euro och det finns där för att begränsa spelaren och försvåra omsättningen. Det yttersta problemet med Ohmbets erbjudande är att om spelaren lägger ett bet som överstiger 100 euro har Ohmbet rätt att avbryta bonusen, vilket betyder att bonusen och bonusvinsterna går förlorade. Det här är något man kan räkna med om det skulle ske.

Det här är inte ett alltför ovanligt knep och förekommer även på andra spelsidor, och görs som tidigare nämnt för att försvåra för spelaren och minska dennes chanser att kunna ta ut sina pengar.

Vad som också ska nämnas är Ohmbet ligger på sina användare oerhört mycket, främst genom att bombardera dem med sms som ska trigga mer spelande.